Home > Crc Errors > Crc Errors On Dsl

Crc Errors On Dsl

Contents

Misschien zorgt dat voor extra storing en dus deze errors? Best to call Telkom and get them to sort it out for you. *pours acid in own eyes* Reply With Quote + Reply to Thread Quick Navigation ADSL and VDSL Robin Internet en Bellen | Nexus 5 met Android 6.0.1 | Hi Friend | KPN Prepaid Like (0) Quote Reputatie 2 De streepjes in deze balk nemen toe door de likes I once had a problem where my home phone would be dead. Source

share|improve this answer answered Jan 11 '15 at 7:12 TOOGAM 6,4363926 add a comment| up vote 1 down vote It is typically due to low SINR. Your line is more noisy at night due to atmospherics, a high SNRM during the day may be not so high at night. User reviews Motoring and Transportation: Cars, Bikes and Planes Gautrain CPA, Telecoms Regulation and Consumerism Telecoms Regulations Sports Soccer | Football Motorsport Rugby Cricket Photography Entertainment: Movies and TV Series Music Ik vind het goed dat ik hier zo'n goede hulp krijg, ik snap dan ook niet waarom de helpdesk hier mij niet verder mee heeft geholpen.Let er op dat ook de

Adsl Crc Errors Causes

Like (0) Quote Reputatie 6 De streepjes in deze balk nemen toe door de likes die RobinFlikkema heeft ontvangen van andere leden. +16 RobinFlikkema Held 12231 reacties 10 maanden geleden 29 Ik hoop dat iemand van WebCare me hier inderdaad mee zou kunnen helpen. Is there a good computer desk that's quick and easy to assemble and disassemble? Need alternative to VLC [No,IWillNotFixYour#@$!!Computer] by cowspotter375.

Check your phone-line and filters to make sure they are installed properly. Zo ja, probeer die er eens tussenuit te halen.Je hebt twee type tellers (misschien wel meer): FEC, of wel Forward Error Correction , dit zijn fouten op de lijn welke via more stack exchange communities company blog Stack Exchange Inbox Reputation and Badges sign up log in tour help Tour Start here for a quick overview of the site Help Center Detailed Fec Errors Dsl mrtnptrs Auteur Helper 33 reacties 10 maanden geleden 29 december 2015 Nou, er komt inderdaad een grijze ronde kabel een kastje in (klein en wit) en hieruit komt een kabeltje die

I know that might sound like Voodoo (trying randomish stuff), but really it is known to work in many cases. Indien je gewoon een klik systeem hebt en je je kabel tussen is/ra en modem al een keer hebt vervangen (aannement dat je geen flatcables gebruikt maar kwaliteitskabels!) het beste de En ik vraag dit aan jullie, omdat de helpdesk van KPN zegt dat het niet uitmaakt als de verbinding stabiel is en goed werkt. Mostly what this looks like is line trouble.

More questions SIMS 3 "CRC ERROR" please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!? Crc Errors Adsl De Attenuation van 48 duid op een flinke afstand van de telefoon centrale. Is dit verschil tussen de attainable en de actual rate niet een beetje te hoog? Want ik denk dat dan ook een groot deel van het probleem opgelost zou moeten zijn, of niet?

Crc Errors Dsl Modem

I'm sure they will fix your problem. https://supportforums.cisco.com/discussion/11732011/dsl-errors-no-crc-errors-interface-how mrtnptrs Auteur Helper 33 reacties 10 maanden geleden 29 december 2015 RobinFlikkema schreef op 29 dec '15 om 14:26uHoi,Je hebt dus een IS/RA - Splitter - DSL Poort v/d V10.Kan je Adsl Crc Errors Causes Ik vind namelijk het aantal errors wel erg hoog en ik ben bang dat, vooral door die CRC errors mijn downloads corrupt zouden kunnen raken of iets dergelijks? Near End Crc Errors All rights reserved.

How to politely decline my salary due to feeling I don't currently deserve it? this contact form Daarom dacht ik dat het slim was om de splitter er uit te halen.Echter is het verhaal iets anders omdat je ergens anders telefonie afneemt.Je zou in ieder geval kunnen proberen This is the point where you call your ISP and ask them to do a plugged/unplugged test (validates the modem) and a line test. Misschien ligt dit aan het kpn-kastje waar de kabel die het huis in gaat van kpn op aangesloten zit? Rs Fec Dsl

Upstream margins are also getting a bit high which can lead to instability. Afhankelijk van hoe een en ander thuis is aangesloten is er nog zeer licht iets te winnen. De router en kan gewoon 2+ aan, waarom wij 2 krijgen geen idee, morgen maar weer bellen naar XS4ALL die dan wel weer zullen aankomen met nog een snelheids verlaging Living http://swirlvision.com/crc-errors/crc-errors-dsl.html See More 1 2 3 4 5 Overall Rating: 0 (0 ratings) Log in or register to post comments 4023672 Sun, 02/10/2013 - 13:32 HelloI can understand you question and i

Google or Bing? 54 answers My computer is doing weird things wtf Halpppp!!!!11? 13 answers Are atheists mad that bill gates, one lf the smartest and most successful people, said theres Rs Fec Corrections En is het inderdaad ook zo dat Pretium van jullie opkoopt om het zo goedkoper aan te bieden?: http://www.pretium.nl/Over_ons/Over_ons En zijn ze dan ook wel de een na grootste? Maar om de cijfers betrouwbaarder te maken doe ik het een en ander nu uploaden en downloaden, zodat dit ook in de cijfers meegenomen wordt.

You should join our great online community now - you can win great prizes Register now You should subscribe to our free MyBroadband newsletter + Reply to Thread Results 1 to

mrtnptrs Auteur Helper 33 reacties 10 maanden geleden 29 december 2015 RobinFlikkema schreef op 29 dec '15 om 15:37umrtnptrs schreef op 29 dec '15 om 15:34uRobinFlikkema schreef op 29 dec '15 Sometimes I'll get around 30-50 a second the the line disconnects. En wat zei XS4all toen je belde? Routerstats Ik hoop dat iemand van WebCare me hier inderdaad mee zou kunnen helpen.

Staff Online Now TerryNet Moderator flavallee Trusted Advisor Advertisement Tech Support Guy Home Forums > Internet & Networking > Networking > Home Forums Forums Quick Links Search Forums Recent Posts Members You have paid for it (well, sometimes they charge you for a tech coming over...) share|improve this answer answered Jan 15 '15 at 22:16 Mahdi 469213 ISP support can't Is dit verschil tussen de attainable en de actual rate niet een beetje te hoog? Check This Out turned off everthing electrical but the fridge, modem and computer, unplugged phone...SOS...picture me sitting in the dark...no a/c...

You can only upload files of type 3GP, 3GPP, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG or RM. Now the LATE FEE is $10/month..... [OptimumOnline] by FallenAnjel326. Ik heb nog niet de kans gehad om de helpdesk te bellen maar dat ga ik zo snel mogelijk doen.zondag 15 augustus 2010 01:33Acties: 0Henk 'm!DewaterwegRegistratie: april 2004Laatst online: 16-11 17:22ProfielPosthistorie Newer Than: Search this thread only Search this forum only Display results as threads Useful Searches Recent Posts More...

What's the fastest way to generate a 1 GB file containing only random numbers? I would like to know if anyone else has had a problem that they can't nut out. Wat ik nog vreemder vind aan je waardes (aangenomen dat je een 4/1mbit verbinding hebt) is dat je één je downstream van 4mbit niet haalt en twee je maar een halve Like (0) Quote Reputatie 2 De streepjes in deze balk nemen toe door de likes die mrtnptrs heeft ontvangen van andere leden.

Heb je nog analoge/ISDN telefonie op die lijn? You can only upload a photo (png, jpg, jpeg) or video (3gp, 3gpp, mp4, mov, avi, mpg, mpeg, rm). If you do still see errors at the test jack, then the issue could be the modem or more likely is an issue between the DSLAM and the test jack. It has failed on 1500K and 3,700K speeds Follow 5 answers 5 Report Abuse Are you sure that you want to delete this answer?

If the client syncs slower and so leaves a greater SNRM, the fastpath mode can be used to lower latency at the expense of throughput. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid. Overigens is 2 in 7 minuten erg weinig Internet en Bellen | Nexus 5 met Android 6.0.1 | Hi Friend | KPN Prepaid Like (0) Quote Reputatie 2 De streepjes in Thunderbird 45.5.0 is out [MozillaSoftware] by Racerbob228.

Gaat er dan zoveel snelheid verloren tussen het binnenkomen en eruitgaan van de internetsignalen in het modem?*** Edit:waarschijnlijk niet want de verbinding van @RobinFlikkema heeft hier nog een veel groter verschil:/t5/image/serverpage/image-id/15288i28D4297245C7DC99/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1 Overigens zullen je downloads niet corrupt raken door die CRC errors Robin Internet en Bellen | Nexus 5 met Android 6.0.1 | Hi Friend | KPN Prepaid Like (0) Quote Reputatie What can I do? Het modem zegt dat de attainable rate is 13821 kbps.Daarnaast zegt het modem dat deActual Rate13821 kbps =0.000125 * 13821 MB/s =1.727625 MB/s.

Gaat er dan zoveel snelheid verloren tussen het binnenkomen en eruitgaan van de internetsignalen in het modem?*** Edit:waarschijnlijk niet want de verbinding van @RobinFlikkema heeft hier nog een veel groter verschil:/t5/image/serverpage/image-id/15288i28D4297245C7DC99/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1